Wywóz odpadów – informacja

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wdrożone zostały szczególne środki ostrożności polegające na ograniczeniu zakresu wywozu odpadów do czynności niezbędnych –  transportu i zagospodarowania.  Ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach międzyludzkich, konieczność  zminimalizowania bezpośredniego kontaktu osób z odpadem stałym oraz redukcja niebezpieczeństwa przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy pojemnikami z różnych nieruchomości spowodowały czasowe zawieszenie dezynfekcji pojemników na odpady.  

Informacja o nowym terminie dezynfekcji pojemników na odpady zostanie zamieszczona na stronie www.bierun.pl oraz www.bpik.com.pl.

Nowy termin dezynfekcji pojemników indywidualnych zostanie także wprowadzony do Harmonogramu wywozu odpadów na rok 2020 i w formie papierowej dostarczony do każdej nieruchomości zamieszkałej.

Adres:

 ul. Jagiełły 13

43-155 Bieruń Nowy

Godziny otwarcia:

Pon – Pt: 7:00 – 15:00 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez Idea - IT